Pay Ölçer & Kalorimetre Sistemleri

     14.04.2008 tarihli 26847(mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK gereğince merkezi ısıtma sistemi kullanan binalarda ısı giderlerinin paylaştırılması için ısı sayaçları ve ısı ölçerler kullanılması zorunlu kılınmıştır. Bu ısı ölçerler ve sayaçlar hem bu yönetmeliğe hem de 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’na uygun olmak zorundadır.

     Bu doğrultuda firma olarak konutunuzun/iş yerinizin Isı Pay Ölçer sistem gereksinimlerini doğru belirleyip çözüm üretiyoruz. Türkiye’nin Isı Gider Paylaşım hizmetlerinde en geniş servis ve okuma ağına sahip partnerlerimizle merkezi sistem konutlarınızda gider paylaşım ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

     Isı Pay Ölçer Sitemi merkezi ısıtmalı sistemlerde iki farklı şekilde uygulanabilir;

1.     Genellikle Pay Ölçer kanunundan önce yapılan binalarda kazan dairesinden radyatörlere birçok ısıtma hattı çıkmaktadır. Bu da her daire için tek bir sayaç kullanmayı engeller. Bu tür yapılarda her radyatör için bir adet Isı Pay Ölçer ve ısı ayarı için bir adet Termostatik Vana montajı yapılması gerekir. Bu sistemin en büyük avantajı her radyatörün ayrı ayrı tüketiminin takip edilebilmesidir. Ayrıca Isı Pay Ölçer cihazı suyla temas etmediği için uzun ömürlü kullanılabilir.

2.     Yeni yapılan binalarda genelde ısı merkezinden bir ana hat çıkarak her daire için bir branşman ayrılır. Böyle tesisatlarda her dairenin girişine bir adet kalorimetre (ısı sayacı) montajı yapılarak ölçüm sağlanır. Bu sistemin en büyük avantajı daha hassas ölçüm sağlanabilmesidir. Ayrıca teknik servis gerektiren durumlarda dairenin/birimin dışından müdahale edilebilmesi hem müşteri hem de servis sağlayıcı için kolaylık sağlar. Kalorimetreler ölçüm yöntemine göre mekanik ve ultrasonik olarak iki tiptir. Mekanik kalorimetreler klasik tip çark sistemi ile ölçüm yaparken, ultrasonik kalorimetreler tesisat içinden geçen suyun yarattığı ses titreşimleri yoluyla ölçüm yaparlar.

foto 16.jpg
foto 17.jpg
h.jpg