Genleşme Tankı

Genleşme Tankları başka bir adıyla genleşme depoları tesisat sistemlerindeki basınç kontrolünü ve su desteğini sağlayan tesisat ekipmanıdır.

Genleşme Tankı Nedir?

Konut veya iş yerlerinde sıcak kullanma suyu hazırlayan sistemlerde ortalama su sıcaklığı 80°C’dir. Besi suyu sıcaklığı ise 10°C kabul edilir. Bu durumda sistemden geçen suyun değeri 10°C ile 80°C arasında sürekli değişir. Suyun özgül hacmi de bu sıcaklığa bağlı olarak değişir. İşte bu ısındıkça genişleyen su hacmini düzeltmek için genleşme tankları kullanılarak sistem korunur.

Genleşme tanklarının açık ve kapalı olmak üzere iki türü vardır:

Açık Genleşme Tankları: Açık genleşme tankları atmosfere açık şekilde çalışır. Atmosferdeki basınç oranına göre tesisatın bu basıncın üzerine çıkmasını engelleyerek sistemi korur.

Kapalı Genleşme Tankları: Açık genleşme tankının yerleştirilemeyeceği ve daha büyük kapasitelerde çalışan sistemlerde manometre ve emniyet ventiliyle birlikte çalışan kapalı genleşme tankları tercih edilir.

Genleşme Tankı Seçiminde Dikkate Alınacaklar

Genleşme tankı seçimi yapılırken şu özellikler dikkate alınmalıdır;

  • Kapasite (litre cinsinden)

  • Kullanılacak yerin yüksekliği

  • Basınç dayanımı

  • Genleşme tankı ile çalışacak yardımcı ekipmanlar.

foto 57.jpg