Kazanlar

Yer Tipi Kazanlar

      Kazan; katı, sıvı ya da gaz halindeki bir yakıtın yakılarak, kimyasal enerjisinin ısı enerjisine döndürülmesini sağlayan ve bu ısı enerjisi ile akışkan bir sıvıyı ısıtarak, ısıyı başka bölgelere aktaran basınçlı bir kaptır. Kazanların verimliliği ise yanma esnasında oluşan ısının hangi oranda kullanma mahalline taşındığına bağlıdır. Yanma sonucu oluşan ısı enerjisinden ne kadar yüksek yararlanırsak o oranda yakıt tüketimimiz düşük, atmosfere bıraktığımız atık gazlar o kadar az ve kazan için yapacağımız işçilikte o oranda az olacaktır.

     Kazanların çalışma prensibi; Yakıt ocak adı verilen kapalı bölümde bir brülör vasıtası ile yakılır. Sistemde kullanılan akışkan, yanma odasına ışınım ve taşınım yoluyla, kazanın konveksiyon yüzeyi denilen diğer kısımlarında ise sadece taşınım yoluyla ısıtılır. Isıtılan ya da buharlaştırılan akışkan çeşitli proses ya da ısıtma uygulamalarında kullanılmak üzere kazanı terk eder.

     Yakıt Cinslerine Göre Kazanlar;

Katı Yakıtlı Kazanlar: Kazanda üretilecek olan enerjiyi katı yakıtların (odun, kömür, talaş...) yakılması sonucu enerji üretilen kazanlardır.

Sıvı Yakıtlı Kazanlar: Kazanda üretilecek olan enerjiyi sıvı yakıtlar (fuel oil, motorin, gaz yağı...) yakılması sonucu enerji üretilen kazanlardır.

Gaz Yakıtlı Kazanlar: Doğal gaz, biyo gaz, hava gazı ve jeneratör gazı yakılması sonucu enerji üretilen kazanlardır.

Doğal Gaz Kazanları, Doğal gazın özelliği dolayısıyla, doğal gaz kazanları dizayn ve konstrüksiyonunda bazı farklılıklar yaratılmalıdır. Bu farklılıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Doğal gaz alevinin radyasyon kabiliyeti az olduğu için, doğal gaz kazanlarında konveksiyon yüzeyleri büyük öneme sahiptir. Bu yüzeyler çok iyi düzenlenmelidir.

  • Baca gazları içerisinde su baharı oranı çok yüksektir. Bu nedenle, a) Soğuk yüzeylerde yoğuşma olamaması ve korozyonun önlenmesi gerekir. b) Düşük sıcaklık ısıtmasına uygun olmalıdır. Korozyona dayanıklı özel alaşımlı döküm kazanlar, doğal gaz yakılması halinde sıcak su kazanı olarak büyük avantaj sağlarlar.

  • Zayıf radyasyon özelliğine bağlı olarak, ocak sıcaklığı yüksektir. Özellikle çelik kazanlarda suyla soğutulmayan yüzey bırakılmamalıdır.

Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar (Kaskad Sistemi)

    Kaskad sistem, cihazların bireysel olarak veya kaskad sistem içerisinde senkronize olarak faaliyet gösteren bir sistemi ifade etmektedir. Bu sayede cihazların yedekli olarak çalışması ile işletme ve bakım kolaylığı sağlar. Ancak kaskad sistemin harici kontrol paneli ile kontrolü kontrol panelinde oluşabilecek bir arızadan ötürü sistemin tamamen durmasına sebep olur, dolayısıyla kaskad sistem mantığına terstir. Duvar tipi yoğuşmalı kazanlar ara modül ile haberleşmeyi sağlayarak tüm cihazların aynı bilgiye sahip olmalarını sağlar.

     Yoğuşma Teknolojisi: Yanma sonucu ortaya çıkan su buharı buhar fazında bacadan atılırsa elde edilen ısı miktarı alt ısıl değeri, sıvı fazına dönüşürse elde edilen ısı miktarı üst ısıl değeri oluşturur. Yoğuşma teknolojisinde buharı yoğuşturan ısı özel eşanjör yapısı ile bu gizli buharlaşma ısısından yararlanılarak % 109’a varan verim değerleri elde edilir ve yüksek oranda yakıt tasarrufu sağlanır. Aynı zamanda baca sıcaklığının düşmesi ile emisyon değerlerinde azalmalar görülür; CO % 80 ve NOx % 90’ a varan oranda düşer. Klasik yakma sistemi ile karşılaştırıldığında, kullanılan yakıtın içerdiği enerjinin %100'den fazlası ısıya dönüştürülebilir. Bu sayede sistem çevreci bir özelliğe de sahiptir.

foto 51.jpg
x5_651781373m83.jpg