Pompalar

     Pompa, en genel tanımı ile kendisini tahrik eden üniteden aldığı enerjinin bir kısmını içinden geçen sıvıya aktaran ve dolayısı ile içinden geçen sıvının enerjisini artıran bir makinadır. Dönüştürülen enerjilerin biçimleri göz önüne alındığında, pompalar tahrik milinden mevcut olan mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye dönüştürürler. Genel olarak, pompalar her türlü akışkanın bir yerden başka bir yere aktarılmasında kullanılırlar. Bu aktarma biçimleri akışkanın;

 • Alçak bir seviyeden daha yüksek bir seviyeye,

 • Düşük basınçlı bir bölgeden daha yüksek basınçlı bölgeye,

 • Boru tesisatına bağlı sürtünme kayıplarının çok büyük olduğu sistemlerde yüksek seviyelerden alçak seviyelere akan sıvının debisini arttırmak amaçlı olabilir

     Pompaların tahrik milindeki mekanik enerji, elektrik motoru, dizel motoru, türbin v.b. gibi makinalarca sağlanır. Emme borusu, pompa, kumanda ekipmanları ve basma borusundan oluşan sisteme pompalama sistemi denir. Emme ve basma borularındaki yük kayıplarını veren bağıntı, pompalama sisteminin yük kayıp karakteristiği olarak adlandırılır.

Size çözüm ortağı olabileceğimiz pompa grupları;

 • Aktarma Pompaları

 • Dalgıç Pompalar

 • Drenaj Pompalar

 • Hidrolik Pompalar

 • Kanalizasyon Pompaları

 • Santrifüj Pompaları

 • Sintine Pompalar

 • Su Motorları

 • Su Pompaları

 • Temizleme Pompaları

 • Test Pompaları

 • Yağ Pompaları

foto 53.jpg